• Systemy informatyczne

    Prowadzimy prace integratorskie i wdrożeniowe związane z systemami IT w zakresie m.in. systemów workflow, portali internetowych, Business Intelligence, integracji danych z sesnsorów.

    więcej
  • Rozwój oprogramowania i produkty R&D

    Rozwijamy własne oprogramowanie jako element komercjalizacji wyników prowadzonych prac R&D m.in. w zakresie telemedycyny.

    więcej

Co zrealizowaliśmy?

Projekty komercyjne i badawcze zrealizowane przez PentaTech

Platforma Visual Showrooms

Firma Pentatech zaimplementowała warstwę zaawansowanego przetwarzania danych dla platformy Visual Showrooms.

Specyfikacja wymagań rozwiązania teleinformatycznego

Opracowano szczegółowe wymagania dotyczące rozwiązania teleinformatycznego w zakresie: zarządzania transportem publicznym, ruchem oraz parkingami w mieście. Ponadto opracowano wymagania na system informacji pasażerskiej dla różnych środków transportu publicznego.

Optymalizacja zasobów IT

Przeprowadzono przygotowanie i optymalizację zasobów IT do wdrożenia nowego systemu informatycznego m.in. w zakresie: weryfikacji konfiguracji urządzeń wielofunkcyjnych (skanerów, drukarek), serwera Active Directory oraz serwera aplikacji. Ponadto dokonano przeglądu konfiguracji pod katem bezpieczeństwa systemu.

Telemedycyna w kardiologii

Rozwiązanie mobilne do wsparcia szybkiego diagnozowania problemów z niewydolnością serca.

Wsparcie administracyjne

Wsparcie w realizacji procesów administracyjnych i sprzedażnych.

Gry i symulacje

Opracowanie symulacji różnego rodzaju zjawisk naturalnych jak i zdarzeń wywołanych przez człowieka z uwzględnieniem wybranych efektów kaskadowych.